1. Cookies

Our website uses cookies to make our products relevant, interesting and user-friendly for you. Cookies are small text files that are stored on your computer, smartphone or other devices, and are used in your web browser.

Purpose of cookies:

 • cookies allow the shopping cart to work correctly so that it is easy for you to place an order

 • to remember your login details

 • to adapt our site to your needs in the best possible way by monitoring visits, your movement on the site and 

 • to discover information about advertisements you have browsed so that we are able to show you advertisements relevant to your interests.

Some cookies may collect information which is then used by third parties and which, for example, directly support our advertising activities. For example, information about products purchased on our website may be displayed by an advertising agency as part of the display and customisation of web banner advertisements on your selected website. However, you cannot be identified by this data.

You can find more information about managing or blocking cookies on http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies

 

2. Privacy

 

 

If you shop with us, we collect your:

 • Name and contact details. First name and surname, email address, delivery address, billing address, phone number, bank details.

 • Demographic data. Data about gender, date of birth, country and preferred language.

 • Data as a result of the duration of the agreement – products bought, customer segment, type of service provided.

Personal data is never disclosed to third parties without your consent to this, and we do not collect your personal data unless you have provided us with this information by registration, purchase, etc. You submit your personal information at your own risk. Personal information is needed to complete the purchase or service on our website.

Your personal data is transmitted to us in an encrypted form. We use the SSL (secure socket layer) technology. We secure our websites and other systems using technical and organisational measures against the loss and destruction of your data, unauthorised access to your data or its modification or dissemination.


 

 1. Cookies

 

Vores hjemmeside bruger cookies til at gøre vores produkter relevante, interessante og brugervenlige for dig. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på din computer, smartphone eller anden enhed, og bruges i din webbrowser.

 

Formål med cookies:

 

 • Cookies gør det muligt for indkøbskurven at fungere korrekt, så det er nemt for dig at bestille

 

 • At huske dine login detaljer

 

 • At tilpasse vores hjemmeside til dine behov på bedst mulig måde ved at overvåge besøg, din bevægelse på webstedet og

 

 • At opdage oplysninger om annoncer, du har gennemset, så vi kan vise dig annoncer, der er relevante for dine interesser.

 

Nogle cookies kan indsamle oplysninger, som derefter bruges af tredjeparter, og som f.eks. direkte understøtter vores reklameaktiviteter. For eksempel kan oplysninger om produkter købt på vores hjemmeside blive vist af et reklamebureau som led i visning og tilpasning af webbannerannoncer på din valgte hjemmeside. Du kan dog ikke identificeres med disse data.

 

Du kan finde flere oplysninger om manging eller blokering af cookies på: http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies


 

2. Fortrolighed

 

Hvis du handler hos os, indsamler vi din:

 

 • Navn og kontaktoplysninger. Fornavn og efternavn, e-mail-adresse, leveringsadresse, faktureringsadresse, telefonnummer, bankoplysninger.

 

 • Demografiske data. Data om køn, fødselsdato, land og foretrukket sprog.

 

 • Data som følge af aftalens varighed - købte produkter, kundesegment, type af tjenesteydelser der er stillet til rådighed


 

Personlige data bliver aldrig videregivet til tredjepart uden dit samtykke til dette, og vi indsamler ikke dine personlige oplysninger, medmindre du har givet os disse oplysninger ved registrering, køb osv. Du sender dine personlige oplysninger på egen risiko. Personlige oplysninger er nødvendige for at afslutte køb eller service på vores hjemmeside.


 

Dine personlige data sendes til os i krypteret form. Vi bruger SSL (Secure socket layer) teknologi. Vi sikrer vores hjemmesider og andre systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab og ødelæggelse af dine data, uautoriseret adgang til dine data eller modifikation eller formidling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få 15% rabat!

Kontakt os

Levering

Hurtig levering fra DKK40!